1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens įsigijančio prekes (toliau – Pirkėjas) naudojantis elektronine parduotuve https://jurgitabridal.com (toliau – Pardavejas, E. parduotuvė) ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E. parduotuvėje.


2. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą per svetainėje įdiegtą apmokėjimo sistemą arba bankiniu pavedimu pagal israšytą PVM saskaitą.

2.3. Esant neatitikimų dėl gautų prekių ar kilus kitokių klausimų, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti pardavėją nurodytu elektroniniu paštu: info@jurgitabridal.com

2.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakyme pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti informuojant elektroniu paštu.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, su užsakymu susisjusios informacijos.

2.6. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas supranta, kad prekės atspalvis gali skirtis nuo nuotraukoje atvaizduojamo gaminio atspalvio.

2.7. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad visa užsakyme pateikta informacija yra tiksli.

2.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes per E. parduotuvę, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.


3.PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti E. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E. parduotuve užsakymams.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E. parduotuvės profilio registracijos formoje, ir ją tvarkytis vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir vadovaudamasis Prekių pristatymo taisyklėmis nurodytomis skiltyje " Pristatymas".


4.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų Pirkėjo profilio registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus E. parduotuvėje.

4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.4. Atsiradus žalai, Pardavėjas ir Pirkėjas atlygina vienas kitam tik jų kaltais veiksmais sukeltus tiesioginius nuostolius.